home biografiewerk achtergrond teksten contact
   

 

 

 

“In het eerste deel van ons leven roept de buitenwereld ons,
in het tweede deel van ons leven roept de binnenwereld ons”.
Harry Moody


Een andere naam voor biografische coaching is levensloopkunde. Deze term slaat op het gegeven dat een mensenleven specifieke (leeftijds)fasen kent, elk met hun heel eigen karakter en (on)mogelijkheden. ('Vijftien jaar geleden zou ik me daar kwaad over gemaakt hebben.' of: 'Tegenwoordig laat ik niet meer over m’n grenzen heenlopen.')

De werking van vragen en kleine schrijf- of tekenopdrachten, gericht op fasen uit je leven, kan je je voorstellen als een schijnwerper. De lichtbundel daarvan laat bepaalde gebeurtenissen, ervaringen of stille dromen in je hart oplichten doordat ze op de 'lichtbundel' reflecteren. Deze zouden zonder dat onderzoek misschien in het geheugen weggezakt blijven. Nu kunnen zij in de herinnering opduiken en belangrijke informatie aandragen. Zou dit een roep uit je binnenwereld kunnen zijn?
Ook vergeten of veronachtzaamde impulsen of ontmoetingen worden soms ineens weer teruggevoeld. Zij kunnen aanwijzingen zijn geweest van een levensplan dat je in je droeg en draagt. Het is heel waardevol daar samen naar te zoeken.